Hassas yük taşınması gereken fabrikalarda ve depolarda forkliftlerin düzgün çalışmasını engelleyebilecek olan sorunların çözülmesidir. Bu sorunlar başlıca betonda olabilecek kot farklılıkları, yanlış derz profili kullanımları ve betondaki çökme problemleri olarak sıralayabiliriz.

Eski betonun kaldırılarak kalıpların döşenmesi

Naylon + Joint Profil +
Nervürsüz Dowel Demirler
30 kg/m³ Çelik Fiber Tel +
Beton Dökümü

Tamirin Tamamlanmış Hali