1- Derz Dolgusuna başlanmadan önce betonun en az 45 günlük olmasına dikkat edilecektir.

2- Derz dolgusu uygulamasından önce kesilen derzler vakum ile temizlenecektir.

3- Derzlerin toz, yağ, boya, kür, bitüm gibi maddelerden tam olarak arındırılması gerekmektedir.

4- Derzler gerekirse tel fırça ile tam olarak temizlenecektir.

5- Astar kullanımı uygulamacı tarafından gerekli görüldüğü takdirde derz kenarlarına fırça ile sürülerek uygulanacaktır.

6- Astarın kurumasından sonra basınçlı hava veya el tabancası ile derz dolgusu uygulanacaktır.

7- Malzemenin iyi yapışabilmesi için uygulamadan sonra spatül ile malzemeyi derz kenarlarına doğru bastırıp düzelterek uygulama tamamlanır.