Hassas yük taşınması gereken fabrikalarda ve depolarda forkliftlerin düzgün çalışmasını engelleyebilecek olan sorunların çözülmesidir. Bu sorunlar, betonda olabilecek kot farklılıkları, yanlış derz profili kullanımları ve betondaki çökme problemleri olarak sıralanabilir.