Çatlak Tamiri

Çatlak Tamiri

Çatlağın oluşma sebepleri arasında beton kalitesizliği, zemin kalitesizliği, betonun cereyanda kalması, aşırı soğuk havalar ve betonun güneşden dolayı çok çabuk priz alması olarak sıralayabiliriz. En önemli sebep olarak da hiç kuşku yok ki işçilikten kaynaklanan hatalardır.

Çatlaklar genellikle dış köşelerde görülür. Bu nedenle beton dökümü yapılmadan önce kolon etraflarına polietilen levha giydirilir ve dış köşe kısımlarına çubuk demir döşenir.

Çatlakları ince ve kalın olmak üzere iki sınıfta inceleyebiliriz ;

İnce Çatlaklar ; 0-5 mm arasindaki çatlaklardır. Bu çatlakların tamirinde epoksi esaslı sıvı malzemeler kullanılır.

Kalın Çatlaklar; 5 mm den daha büyük çatlaklardır. Bu çatlakların tamirinde epoksi esaslı malzemenin içine kuvars kumu karıştırılarak tamir edilir.

Çatlak Tamiri
Çatlak Tamiri