Gordion Yüzey Sertleştirici Toz Atma Makinesi

Serpme & Uygulama

  • Doğal Mineral Agregalı Yüzey sertleştirici malzeme beton dökümünü ve perdahı müteakip, yüzey nemini kaybetmeden homojen olarak yüzeye serpilecektir. Yüzey sertleştirici malzeme m2’ye ortalama 3-5 kg sarf edilecek şekilde uygulanacaktır.
  • Kullanmış olduğumuz yüzey sertleştiriciyi seren makina her bir seferde yüzeye eşit miktarda ve 1 m² alana 2 kg gelecek şekilde düzgün bir serim yapar.
  • Yüzey sertleştirici malzemenin serimi iki aşamada yapılır. Kullanılacak malzeme miktarının yaklaşık 2/3’lük kısmı taze beton üzerine sertleştirici malzemenin yüzeye eşit dağılımı sağlanarak serpilir.
  • Betonun suyu ile nemlenen malzeme disk perdahı ile taze betona yedirilir. Birinci uygulamadan sonra geriye kalan 1/3’lük kısım beton üzerine serpilir ve ilk perdaha dikey olarak perdahlamaya devam edilir.
  • Son bitirme perdahı perdah ve bıçak açısı ayarlanarak istenilen düzgünlük elde edilinceye kadar disk veya mala ile uygulanır. Sertleştirici malzemenin bu şekilde uygulanması sertleştiricinin yüzeyde monolitik bir tabaka oluşturmasını temin edecektir.