Zemin Hafriyat Araçları

Zemin betonu uygulamalarında yüzey hazırlığı, zemin betonu cinsine göre muhtelif farklılıklar göstermektedir. Saha betonlarında, betonlanacak saha alt dolgusunun en az 25 cm de bir sıkıştırılmış olması, uygun dolgu malzemesi kullanılmış olması, dolgu malzemesinin sıkıştırılan zeminde %20’den az nem oranında ve en az %95 modifiye proktor ölçüsünde sıkıştırılmış olması saha betonu alt hazırlığı için gerekli unsurlardır. Zemin sıkıştırılmış olarak son durumda ±1 cm kot farkından daha fazla olmayacaktır.

Gordion Beton TÜM zemin hazırlık araç ve ekipmanlarını kendi makina parkurunda bulundurmaktadır.