Hasır Çelik Sehpalar

Hassas yük taşınması gereken fabrikalarda ve depolarda forkliftlerin düzgün çalışmasını engelleyebilecek olan sorunların çözülmesidir.

Bu sorunlar başlıca betonda olabilecek kot farklılıkları, yanlış derz profili kullanımları ve betondaki çökme problemleri olarak sıralayabiliriz.

TRAPEZ TİP DOWEL SEHPASI

Trapez tip dowel sehpaları 5-6 mm nervürlü çubuk
demirlerden üretilmektedir. Her boyda üretilebilir.
KENDİ ÜRETİMİMİZDİR.

TRAPEZ TİP DOWEL SEHPALARI EPOXY BOYALI DOWEL BARLAR

Epoxy kaplamalı dowel demirleri her kalınlıkta ve her
uzunlukta üretilir. KENDİ ÜRETİMİMİZDİR.

TRAPEZ TİP DOWEL SEHPALARININ UYGULANMIŞ HALİ

Dowelli zemin betonları.
Her 30 cm’de 1 ve zeminin 1/3’ünde olacak şekilde trapez tip sehpalardan uygulanmış hali

HASIR ÇELİK VE DOWEL DEMİRLER + DOWEL SEHPALARIN UYGULANMIŞ HALİ

Ankara/Niğde Otoyol Gişeleri

Dowel demir sehpaları 5-50 cm yüksekliklerde üretilir.
Her 20-50 cm mesafe aralıklarla da dowel koyulur.
Her boydan ve her kalınlıkta epoxy kaplanmış
dowellerle üretiyoruz. KENDİ ÜRETİMİMİZDİR.

A TİP HASIR ÇELİK SEHPALAR

A tip hasır çelik sehpalar 5-6 mm kalınlıktaki nervürlü çubuk demirlerden üretilir. Her uzunluk ve boyda üretilir.
KENDİ ÜRETİMİMİZDİR.

S TİP GORDION HASIR ÇELİK SEHPALARI

S tip Gordion Hasır Çelik Sehpalarında, zeminin yüksekliğine göre her boyutta üretim yapılır.
5-35 cm arasında yükseklikte üretilir.
2 hasır çelik arasına her 80 cm aralıklarda uygulanır.
5-6 mm kalınlıktaki nervürlü çubuk demirlerden üretilmiştir.
KENDİ ÜRETİMİMİZDİR.

icon-img-1

Teknolojik Hizmet

icon-img-2

Uzman Kadro

icon-img-3

Geniş Ürün Yelpazesi