Polietilen Tabaka

Beton tabakasıyla alt zemin arasındaki ilişkiyi kesmek için 100µ kalınlığında polietilen (naylon) , kırışıksız bir şekilde, beton atılacak alt zemin üzerine serilmelidir. Bu işlem aşağıdaki faydaları getirecektir.

** Betonun, zamanla optimal mukavemetini kazanması için gerekli olan suyun alt tabaka tarafından emilerek kaybolmasını engeller.

** Alt tabakadaki nem vs. gibi problemlerin beton tabakasına yansımasını engeller ki bu ilerde epoksi yapılması düşünülen bir zemin için şarttır. Çünkü bu nem yapılan epoksi tabakasının kalkmasına sebebiyet verir.

** Alt zemin grobeton veya eski beton ise, bu zemindeki çatlaklar, ayırıcı tabaka yok ise, muhakkak taze beton tabakası tarafından alınacaktır.

** İki tabaka arasındaki sürtünmeyi azaltır.

** Ayırıcı tabaka kullanılır ise derz aralıkları daha fazla tutulabilir.

Beton tabakasıyla alt zemin arasındaki ilişkiyi kesmek için 100µ kalınlığında polietilen (naylon) , kırışıksız bir şekilde, beton atılacak alt zemin üzerine serilmelidir. Bu işlem aşağıdaki faydaları getirecektir.

Dolgu yüzeyi düşey toleransı 3 metrelik mastar kontrolünde mastar ölçüsü içinde (+/-) 1 mm den fazla değişiklik göstermemelidir. Ayrıca kot kontolü yapıldığın da ±1 cm den fazla bir kot oynaması olmayacaktır. Toprak zemine oturan betonlarda beton altına, beton içindeki su ve ince malzemenin emilmesini önlemek amacıyla polietilen örtü serilecektir. Polietilen örtü yüzeye düzgün olarak yayılacak, parçalar 10 cm bindirme payı ile birbirleri üzerine getirilecektir. Polietilen örtülerde döküm sırasında kaymayı önlemek amacıyla gerekli yerlerde plastik yapışkanlı bant kullanılarak tesbit edilecektir. Betonarme döşeme üzerindeki zemin betonlarında yüzeyin basınçlı hava ile tamamen temizlenmiş olması, toz ve partiküllerden arındırılmış olması gerekmektedir. Zeminin su ile yıkanarak temizlenmiş olduğu durumlarda zemin betonu dökümü öncesinde  beton  dökülecek  yüzeyin  uygun  rutubet  şartlarında  olduğu  kontrol  edilecektir.

icon-img-1

Teknolojik Hizmet

icon-img-2

Uzman Kadro

icon-img-3

Geniş Ürün Yelpazesi