BETON DÖKÜMÜ

Beton dökümü öncesinde zemin betonu uygulaması yapılacak alanda kroki hazırlanarak beton döküm planlaması yapılacaktır. Beton döküm planlamasında yapısal derzler için gerekli önlemler alınacak, toprak zemine oturan betonların kolonlardan ayrı çalışması açısından donatı için gerekli düzenlemeler yapılacaktır.

Ayrıca beton kalınlığı ve katılacak tel miktarı zemin özelliklerine göre yapılan statik hesaplar neticesinde belirlenir. Perde yüzeyleri tek kat (1 cm ),kolon yüzeyleri krenlerin kolon diplerine yapacağı etkiden dolayı 4 kat (4 cm) klimaflex ile taze betondan ayrılır.

Zımbalama etkisinden kaynaklanacak çatlamaları engellemek için kolon köşe donatı detayları( 3 adet Ø10 inşaat demiri-1m) uygulanır. Beton dökümü için hazırlık safhasında belirtilen tüm gereksinimlerin yerine getirilmiş olduğu kontrol edilecektir. Beton dökümü saha ve kat betonları için döküm yapılacak alanın boyutları doğrultusunda tespit edilecektir .

Çelik kalıpların yüksekliği beton bitiş kotuna göre ayarlanacaktır. Beton bitiş kotları, optik veya lazer ölçüm sistemleri kullanılarak seviye kontrolü doğrultusunda yapılır. Kullanılacak çelik kalıpların temizliğine dikkat edilecektir. İki beton arasında, kalıplara dik olarak uygun aralıkta dikiş demirleri teşkil edilecektir.

Beton dökümü belirlenen alana sürekli olarak yapılacaktır. Alan bitene kadar hiç bir kesitte soğuk derz yapılmayacaktır. Dökülen beton derinliğinin 10 cm’den fazla olduğu durumlarda beton dalgıç vibratörlerle sıkıştırılacak, ayrıca tüm beton yüzeyleri Laser screed ‘te bulunan vibratörlü mastar ile bitirilecektir.

Laser Screed’in giremediği alanlar da motorlu mastar ya da el mastarı kullanılacaktır. Beton dökümü esnasında Laser screed ile vibratörlü mastar çekilerek düzlenen her alan yer değiştirmeden önce kot kontrolleri yapılmaktadır. Beton yüzeyi helikopter (disk) perdah ve çelik mala perdah ile bitirilecektir.

Derz Kesimi ve Derz Dolgusu

Derz Kesimi ve Derz Dolgusu aşağıda ilgili kısımlarda tarif edildiği şekilde yapılacaktır. Dış Saha Betonlarında beton altında mevcut dolgu üzerine polietilen örtü serilecek, homojen karışımı sağlanmış çelik fiber telli beton dökümü yapılarak beton yüzeyi yüzeyde istenen dokuya göre düz veya fırçalı (çizgi tekstürlü) olarak bitirilecektir.

EN İYİ ÇÖZÜM ORTAĞINIZ

icon-img-1

Teknolojik Hizmet

icon-img-2

Uzman Kadro

icon-img-3

Geniş Ürün Yelpazesi